مقاله اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي

مقاله اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي

 مقاله اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي

اصلاح ساختار اقتصادي به منظور دستیابی به سیاست‌های کلی اصل 44 منجر به تدوين برنامه ای جامع براي اجراي اصلاحات اقتصادي بزرگ و ساماندهي توزيع منابع و در راس آن هدفمند كردن يارانه ها شد. بدین ترتیب با اجرای طرح تحول اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران از حرکتی بطئی و کند نجات یافته و شتابان به سوی قله‌های ترقی و پیشرفت گام برمی‌دارد.

در این مقاله در 10صفحه سعی شده است اثرات طرح تحول اقتصادی در سه مرحله مطرح گردد. در حقیقت این سه مرحله به عنوان نقشه راهی جهت دستیابی به وضعیت بهبود اقتصادی مطرح شده است.


معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

مخفف کمات failure modes and effects analysis می باشد و معنی آن پیش بینی و تحلیل حالات خرابی و شکست می باشد. یعنی قبل از انجام هر کاری به حالات خرابی و مواردی که می تواند نتیجه مورد نظر را با شکست مواجه کنند، فکر کرده و نسبت به حل آنها اقدام شود. یعنی نوش دارو قبل از مرگ سهراب نه بعد از مرگ ... این تکنینک برای بعد از به وقوع پیوستن خرابی و مشکل نیست.

در این مقاله 3 صفحه word به معرفی تکنیک FMEA و کاربرد های وسیه و گسترده تکتیک فوق در در صنایع نظامی، هوافضا، هسته ای، پزشکی - دارویی و صنایع خودرو میپردازد

موارد مورد بحث شامل موارد زیر است

معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

کاربرد FMEA

برنرخ خرابی محصولFMEA تاثیر 

مراحل تهیه FMEA

فواید اجرای FMEA

انواع FMEA


جزوه درس تئوري مدیریت پیشرفته

جزوه درس تئوري مدیریت پیشرفته

جزوه درس تئوري مدیریت پیشرفته

در این جزوه در 93 صفحه  pdf به بررسی نکات مهم درس تئوری مدیریت پیشرفته در 8 فصل میپردازد موارد مورد بررسی  شامل موارد زیر است :

در فصل اول درباره طبقه بندی تئوری مدیریت بحث میشود

در فصل دوم اهداف مشترک و وجوه افتراق سازمانها بررسی میشود

در فصل سوم سیستمهای عقلای و باز و بسته مورد بررسی قرار میگیرد

در فصل چهارم تا شششم  درباره رسمیت و حالتهای مختلف بحث و بررسی میشود

در فصل هفتم دیدگاههای کلاسیک نئوکلاسیک ومدرنیسم مورد بررسی قرار میگیرد

و جلسه هشتم به بررسی نگرش کلاسیکها، نگرش عقلایی ها، نگرش هاي طبیعی میپردازد

 


مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

در این پروژه دانشگاهی از 3 بخش تشکیل شده است اولین قسمت تحقیق در مورد مدیریت اطلاعات بازاریابی و مدیریت تقاضای بازار و در قسمت دوم مقاله ای درباره مدیریت ارتباط با مشتری و عناصر بازاردریابی ودر پایان 2پرشنامه  بررسی سرمایه گذاری انجام شده برروی تعاملات ویژه با مشتریان و بررسی میزان بررسی وفاداری مصرف کننده به برند را مورد بررسی قرار میدهد.

این پروژه در 32 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.


پاورپوینت درس هوش مصنوعی

پاورپوینت درس هوش مصنوعی

پاورپوینت درس هوش مصنوعی

این مجموعه شامل ۶ پاورپوینت می باشد که در هر یک، فصلی از هوش مصنوعی توضیح داده شده که دانشجویان می توانند برای راائه و همچنین مطالعه آسانتر درس هوش مصنوعی از این اسلایدها کمک بگیرند.

فهرست مطالب:
•مقدمه
•تعریف هوش
•عاملهای هوشمند
•حل مسئله از طریق جستجو
•جستجوهای آگاهانه
•ارضای محدودیت
•جستجو تخاصمی
•عامل منطقی
•منطق مرتبه اول
•استنتاج در منطق مرتبه اول