مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

مدیریت اطلاعات بازاریابی

در این پروژه دانشگاهی از 3 بخش تشکیل شده است اولین قسمت تحقیق در مورد مدیریت اطلاعات بازاریابی و مدیریت تقاضای بازار و در قسمت دوم مقاله ای درباره مدیریت ارتباط با مشتری و عناصر بازاردریابی ودر پایان 2پرشنامه  بررسی سرمایه گذاری انجام شده برروی تعاملات ویژه با مشتریان و بررسی میزان بررسی وفاداری مصرف کننده به برند را مورد بررسی قرار میدهد.

این پروژه در 32 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.