پاورپوینت درس هوش مصنوعی

پاورپوینت درس هوش مصنوعی

پاورپوینت درس هوش مصنوعی

این مجموعه شامل ۶ پاورپوینت می باشد که در هر یک، فصلی از هوش مصنوعی توضیح داده شده که دانشجویان می توانند برای راائه و همچنین مطالعه آسانتر درس هوش مصنوعی از این اسلایدها کمک بگیرند.

فهرست مطالب:
•مقدمه
•تعریف هوش
•عاملهای هوشمند
•حل مسئله از طریق جستجو
•جستجوهای آگاهانه
•ارضای محدودیت
•جستجو تخاصمی
•عامل منطقی
•منطق مرتبه اول
•استنتاج در منطق مرتبه اول